V dňoch 24.-27.8.2023 sa zúčastnilo spolu 47 účastníkov zborového výletu v Srbsku. Navštívili sme CZ ECAV v Srbsku, a to Starú Pazovú, Nový Sad, Kysáč. Náš zborový spevokol vystúpil na koncerte v sobotu, 26.8.2023, ktorý sa konal pri príležitosti slávenia miestnych osláv 250. výročia od príchodu prvých Slovákov do Kysáča a 30. výročím speváckeho zboru Glória, ktorý pôsobí pri Evanjelickej cirkvi metodistickej v Kysáči. V nedeľu bol výlet zavŕšený spoločnými službami Božími v evanjelickom kostole v Kysáči. Ďakujeme Pánu Bohu sa všetko požehnanie, ktoré sme skrze tento výlet mohli prijať 😊.

Odkaz na záznam :