Stredisko evanjelickej Diakonie vo Vranove nad Topľou poskytuje sociálne služby v zariadení Denného stacionára podľa § 40 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Našim klientom zabezpečujeme taktiež duchovné zaopatrenie, kultúrno-vzdelávacie aktivity, besedy, prednášky a rôzne iné aktivity.
V dennom stacionári sa                  

a) poskytuje        

                1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,                

                2. sociálne poradenstvo,               

                3. sociálna rehabilitácia,                 

                4. stravovanie, b) zabezpečuje                  

                1. rozvoj pracovných zručností,                  

                2. záujmová činnosť.

 

 

       

V SED sa nachádza aj Banka kompenzačných pomôcok, ktoré slúžia na vypožičiavanie pre celý východoslovenský kraj. Ide o pomôcky, ako napr. polohovacie postele, invalidné vozíky, rolátory, pevné chodítka, WC stoličky, barle... Ak takúto službu potrebujete navštívte nás, odporučte svojim známym alebo sa informujte na tel.čísle : 0917 480 007

 Adresa sídla zariadenia: Stredisko evanjelickej Diakonie

                                            sídlisko Lúčna č. 814

                                             Vranov nad Topľou

 

Prevádzková doba zariadenia : pondelok- piatok (pracovné dni)

                                                  7:00 - 15:00 hod.   


 Telefonický a mailový kontakt: 
  • 0917 480 007
  • diakoniavt@gmail.com

Galéria k článku