CENNÍK

(platný od 01.01.2020)

cena za sociálnu službu pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári v súlade s § 40 ods. 1 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.

Služba

Cena v €

Paušálny poplatok za poskytovanie sociálnej služby

1,00 €/ deň

Raňajky

 1,40 €/ deň

Desiata

 0,40 €/ deň

Obed

 4,70 €/ deň

Olovrant

 0,90 €/ deň