Cirekvný príspevok pre rok 2024 môžete zaplatiť počas stránkových/pokladničných hodín na farskom úrade, v kostole u službykonajúcich presbyterov alebo

tiež na účet SK94 0900 0000 0001 0788 8695 

VS:222  Do správy pre prijímateľa uvedťe svoju adresu a mená osôb, za ktorých CP uhrádzate.

Cirkevný príspevok, spolu s oferami a milodarmi je jediným zdrojom príjmov pokrývajúcich náklady spojené s aktivitami a prevádzkou cirkevného zboru, opravami a údržbou zborových budov a areálu. Zaplatiť si cirkevný príspevok je povinnosťou každého pokrsteného člena cirkevného zboru vo výške 15,-€ na osobu a rok.

 

Stránkové hodiny na farskom úrade : streda a piatok 9:00 - 16:00 hod (okrem štátnych sviatkov)