ZOZNAM PRESBYTEROV, KANTOROV A DELEGÁTOV 2018 - 2024 


Predsedníctvo:                                                    

1. Mgr. Kristína Vargovčáková –  farárka                

2. Ing. Helena Madurová –  zborová dozorkyňa        

   

 

Funkcionári:

1. 

2.  Pavol Kopko – kurátor                  

3.  Ing. Anna Liberková – účtovníčka            

4.  Iveta Vojtková – pokladníčka                    

 

Presbyteri:

1.    Ing. Juraj Beňo  

2.    Radoslav Berta                               

3.    MUDr. Drahomíra Bodnárová          

4.    Ing. Oľga Borošová 

5.    Alžbeta Hanková   

6.    Helena Hladová 

7.    Miroslav Hudacký 

8.    Jozef Krištan  

9.    Mgr. Ivana Krištová                        

10. Štefan Lacko                                  

11. Ing. Blažena Marenčinová            

12. Martin Maťaš                                                                  

13. Danka Rožeková                          

14. Mgr. Milena Sabovíková               

15. Vlasta Serafínová                          

16. Marek Smolko                                

17. Ing. Emília Straková 

18. Dušan Stredný 

19. Jozef Višňovský 

20. Ing. Juraj Vysoký