Chceme Vás poprosiť o poukázanie 2% daní v prospech

nášho zariadenia Strediska Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou.      
POTREBNÉ ÚDAJE :

 

názov: Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou

 

IČO : 42081343

 

adresa : Lúčna 814/57, Vranov nad Topľou

 

č.účtu vo formáte IBAN : SK49 7500 0000 0040 2854 7292

 

Ďakujeme

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre SED Vranov nad Topľou