Cirkevný zbor - právna subjektivita, členstvo a zaradenie

 

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania je základnou organizačnou jednotkou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, od ktorej je odvodená aj právna subjektivita zboru. Patrí do Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a Východného dištriktu ECAV. Politicky a územne patrí do okresu Vranov nad Topľou a čiastočne do okresu Trebišov. Cirkevný zbor tvoria členovia ECAV bývajúci v matkocirkevnom zbore vo Vranove nad Topľou a v obciach tvoriacich diasporu: Banské, Cabov, Davidov, Dlhé Klčovo, Juskova Voľa, Kvakovce, Kamenná Poruba, Nižný Kručov, Nižný Hrušov, Sačurov, Sečovská Polianka, Stankovce, Vechec a členovia bývajúci mimo tohto územia, ktorí sa riadne prihlásili za členov zboru.