Rozpis služieb presbyterov apríl, máj 2024


Rozpis služieb presbyterov apríl, máj 2024


     1. 4. 2024   -    2. slávnosť veľkonočná  – M. Straková, D. Bodnárová


     7.  4.  2024   -  1. nedeľa po Veľkej noci -  A. Hanková, D. Rožeková 


     14. 4. 2024  –  2. nedeľa po Veľkej noci  - M. Smolko, R. Berta


      21. 4. 2024  – 3. nedeľa po Veľkej noci  -  Š. Lacko, V. Kertis


      28. 4. 2024 -  4. nedeľa po Veľkej noci -   Ž. Bertová, A. Mikitová


       5. 5. 2024  -  5.  nedeľa  po Veľkej noci – M.Sabovíková,  B.Marenčinová  

                                   

       9. 5. 2024  -    Vstúpenie K. P. na nebesá  - I.Vojtková, E. Matejová


       12. 5. 2024   -   Nedeľa po Vstúpení  - O. Baranovičová, M. Žipajová

                                                                                

       19. 5. 2024  -    1. slávnosť svätodušná-    M. Sciranka, J. Vysoký 


      20.  5. 2024   -  2. slávnosť svätodušná - P. Kopko, V. Matta

      26.  5. 2024   –  Svätá Trojica - Konfirmácia - V. Serafínová -  H. Hladová

      2. 6. 2024     - 1. nedeľa po Sv. Trojici -  M. Maťaš, G. Orendášová