Rozpis služieb presbyterov december 2023, január 2024

Rozpis služieb presbyterov december 2023, január 2024

 

    1712. 2023 -    3. adventná nedeľa – M. Straková, D. Bodnárová

 

    2412. 2023 -    4. adventná nedeľa a Štedrý VEČER o 16.00 hod.

                                                                                 J. Beňo, D. Stredný

 

    2512. 202–    1. slávnosť vianočná - M. Smolko, R. Berta

 

   26. 12. 2023   –    2. Slávnosť vianočná -  Š. Lacko, J. Višňovský 

 

   3112. 2023 -       Nedeľa po Vianociach a Silvester o 17.00 h 

                                                                    A.Hanková, D.Rožeková

 

   1. 1. 2024  -     Nový rok 2024 – M.Sabovíková, B. Marenčinová     

                                  

    61. 2024  -     Zjavenie Krista Pána mudrcom  

                                                                       I.Vojtková   - A. Liberková

 

    71. 2024   -   1. nedeľa po Zjavení - O. Baranovičová,

                                                                    -   I. Krištová 

    14. 1. 2024 -   2. nedeľa po Zjavení -  M. Hudacký, J. Vysoký  

 

    211. 2024   - 3. nedeľa po Zjavení - P. Kopko, 

                                                                    - J. Krištan

    281. 2024   –   Nedeľa Deviatnik - V. Serafínová -  H. Hladová