Rozpis služieb presbyterov júl, august, september 2023

5. 7. 2023 – Sviatok Cyrila a Metoda, Majstra Jána Husa – M. Straková, D. Bodnárová

9. 7. 2023 - 5. nedeľa po Sv. Trojici - J. Beňo, D. Stredný

16. 7. 2023 – 6. nedeľa po Sv. Trojici - M. Smolko, R. Berta

23. 7. 2023 – 7. nedeľa po Sv. Trojici - Š. Lacko, J. Višňovský

30. 7. 2023 - 8. nedeľa po Sv. Trojici - A.Hanková, D.Rožeková

6. 8. 2023 - 9. nedeľa po Sv. Trojici – M.Sabovíková, B. Marenčinová

13. 8. 2023 - 10. nedeľa po Sv. Trojici – Kajúca nedeľa – spoveď a VP - I.Vojtková - A. Liberková

20. 8. 2023 - 11. nedeľa po Sv. Trojici - O. Baranovičová,- I. Krištová

27. 8. 2023 - 12. nedeľa po Sv. Trojici - M. Hudacký

3. 9. 2023 - 13. nedeľa po Sv. Trojici - P. Kopko, J. Krištan

10. 9. 2023 – 14. nedeľa po Sv. Trojici - V. Serafínová,- H. Hladová

17. 9. 2023 - 15. nedeľa po Sv. Trojici - M. Maťaš, J. Vysoký

24. 9. 2023 - 16. nedeľa po Sv. Trojici - SENIORÁTNY DEŇ