Rozpis služieb presbyterov - jún, júl, august, 2024


Rozpis služieb presbyterov  - jún, júl, august,  2024


        9. 6. 2024   -  2. nedeľa po Sv. Trojici  – M. Straková, D. Bodnárová


     16.  6.  2024   -  3. nedeľa po Sv. Trojici -  A. Hanková, D. Rožeková 


     23. 6. 2024  –    4. nedeľa po Sv. Trojici  - M. Smolko, R. Berta


      30. 6. 2024  –   5. nedeľa po Sv. Trojici  -  Š. Lacko, V. Kertis

                             

        5. 7. 2024 -  Sviatok Cyrila a Metoda a Majstra Jána Husa

                                                                          -   Ž. Bertová, A. Mikitová

     

        7. 7. 2024  -   6.  nedeľa po Sv. Trojici  – M.Sabovíková,  B.Marenčinová  

                                   

       14. 7. 2024  -   7. nedeľa po Sv. Trojici  - I.Vojtková, E. Matejová


       21. 7. 2024   -   8. nedeľa po Sv. Trojici  - O. Baranovičová, M. Žipajová

                                                                                

       28. 7. 2024  -     9. nedeľa po Sv. Trojici -    M. Sciranka, J. Vysoký 


         4.  8. 2024   -  10. nedeľa po Sv. Trojici  - Kajúca - P. Kopko, V. Matta


        11. 8. 2024   –  11. nedeľa po Sv. Trojici - V. Serafínová -  H. Hladová


        18. 8. 2024     - 12. nedeľa po Sv. Trojici -  M. Maťaš, G. Orendášová