Rozpis služieb presbyterov máj, jún 2023

7.  5. 2023 –    4.  nedeľa po Veľkej noci - M. Straková, D. Bodnárová

14. 5. 2023  -    5. nedeľa po Veľkej noci  - J. Beňo, D. Stredný
19. 5. 2023  –    Vstúpenie Krista Pána na nebesá  - M. Smolko, R. Berta

21. 5. 2023   –   Nedeľa po Vstúpení -  Š. Lacko, J. Višňovský

28. 5. 2023 -      1. slávnosť svätodušná  -  A.Hanková, D.Rožeková

29. 5. 2023  -     2. slávnosť svätodušná – M.Sabovíková, B. Marenčinová    
                                   
4. 6. 2023  -     Svätá Trojica – Slávnosť konfirmácie - I.Vojtková - A. Liberková

11. 6. 2023   -   1. nedeľa po Sv. Trojici  - O. Baranovičová,I. Krištová
                                                                     
18. 6. 2023   -   2.  nedeľa po Sv. Trojici  -  M. Hudacký 

25. 6. 2023    -   3. nedeľa po Sv. Trojici  - P. Kopko, J. Krištan

29. 6. 2023   –    Sviatok apoštolov Petra a Pavla - V. Serafínová, H. Hladová

2. 7. 2023  -     4. nedeľa po Sv. Trojici -  M. Maťaš, J. Vysoký