Biblicka hodina, konf.príprava a dorast tento týždeň nebudú

Biblická hodina v stredu 22.11.2023 o 17.00 h, konfirmačná výučba v piatok 24.11.2023 pre 1. a 2. ročník ani dorast a tiež pobožnosť na diakonii v piatok o 9.00 h tento týždeň  zo zdravotných dôvodov s. farárky nebudú.