Rozpis SB počas letných prázdnin

Rozpis SB počas letných prázdnin

Rozpis SB počas letných prázdnin a dovolenkySlužby Božie v 5. nedeľu po Svätej Trojici, 9.7.2023 budú o 9.30 h., nebudú vysielané online.Služby Božie v  6. nedeľu po Svätej Trojici, 16.7.2023 budú o 9.30 hod., kázňou Božieho slova nám poslúži brat Andreas Meschner, v rámci SB bude predstavenie a požehnanie amerických lektorov na detský Anglicko-biblický tábor, ktorý bude od 17.7. do 21.7.2023. SB v 7.nedeľa po Sv. Trojici  - 23.7.2023  budú o 9.30 h, s.f. K.Vargovčáková

SB v 8.nedeľa po Sv. Trojici -  30.7.2023 budú o 9.30 h, poslúžia manželia Benkovci

SB v 9.nedeľa po Sv. Trojici -  6.8.2023 budú o 9.00 h., poslúži brat farár S. Gallo 

SB v 10. nedeľa po Sv. Trojici – nedeľu Kajúcu so spoveďou a VP - 13.8.2023, 

                                                       budú o 9.30 h.,  s.f. K. VargovčákováBratia a sestry od 24. júla 2023 do 11. augusta 2023 budem na dovolenke. V tomto čase ma na službách Božích ( 30.7, 6.8,) budú zastupovať bratia farári a setra farárka z okolitých cirk. zborov ŠZS. V prípade pohrebov sa obráťte na brata farára Slavomíra Galla. ( tel. č. 0918 828 344 )

Služby Božie  v 6., 7., 8., 9., 10.,  nedeľu po Svätej Trojici sa budú vysielať online. Úradné hodiny v čase prázdnin  budú v piatok od 9.00 h- do 12.00 h. V čase prázdnin a mojej  dovolenky počas úradných hodín bude na fare s. Vlasta Serafínová. ( telef. číslo na evanjelickú faru – 057 / 446 10 33 )