Služby Božie na začiatku školského roka

Služby Božie v CZ Vranov v 12.nedeľu po Sv. Trojici 27.8. sa konajú o 9.30 h a SB v 13. nedeľu po Sv. Trojici 3.9. budú o 9.30 h, na ktorých bude požehnanie detí, žiakov, študentov, učiteľov, katechétov, vychovávateliek na začiatok školského roka 23/24.