Voľby seniora a dozorcu ŠZS ECAV na Slovensku

Voľby seniora a dozorcu ŠZS ECAV na Slovensku

Predsedníctvo CZ ECAV Vranov nad Topľou zvoláva zasadnutie volebného zborového konventu, ktoré sa uskutočnia dňa 30.04.2023 o 09:30h. počas Služieb Božích.


KANDIDÁT NA SENIORA ŠZS:
Mgr. MARTIN CHALUPKA - zb. farár CZ Prešov

Čestné vyhlasenie Chalupka M..pdf
Životopis Chalupka.pdf

KANDIDÁT NA SENIORÁTNEHO DOZORCU ŠZS:
PhDr. MARIÁN DAMANKOŠ - riaditeľ ESŠ Prešov
Čestné vyhlasenie Damankoš M..pdf
Životopis Damankoš Marián.pdf