Zbierka: Pomoc cirkvám na východe Slovenska po zemetrasení

Zbierka: Pomoc cirkvám na východe Slovenska po zemetrasení

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyhlasuje finančnú zbierku na pomoc cirkvám, ktorých sakrálne budovy boli poškodené, či úplne zničené nedávnym zemetrasením na východnom Slovensku.
Pomoc nie je určená pre fyzické osoby, ale pre cirkevné organizácie, na opravu kostolov. Zasiahnutá bola predovšetkým gréckokatolícka a rímskokatolícka cirkev.  

Aktuálne komunikuje Predsedníctvo našej cirkvi s postihnutými a zisťujú oblasti a rozsah škôd. Situácia ešte nie je komplexne vyjasnená, statici ju stále vyhodnocujú a mapujú rozsah škôd. Už dnes je ale isté, že škody sú značné. Niektoré kostoly budú musieť byť zbúrané.

Názov zbierky: "Pomoc cirkvám na východe Slovenska po zemetrasení"
Číslo účtu: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
Variabilný symbol: 663 700

Zbierka bude trvať zatiaľ neurčenú dobu. Každú ďalšiu doplňujúcu informáciu aj použitie prostriedkov budeme zverejňovať. Súcitíme so všetkými, ale bohužiaľ, nevieme pomôcť každému.

"Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov" Galatským 6, 2