Zborový výlet do Srbska - oznam

Bratia a sestry, ktorí ste prejavili záujem zúčastniť sa zborového výletu do Srbska,
prijmite pozvanie na Služby Božie v nedeľu
                                  20. 08. 2023
Po ich ukončení bude usmernenie - bližšie informácie k programu tohto výletu!